اخبار بازاریابی

لیزی مانزی

لیزی مانزی

مدیر دفتر // بازاریابی GWO

ماری کاپور

ماری کاپور

مدیر هنری جوان // شرکت طراحی

هنی والز

هنی والز

مشاور // کوپر

کامرون جکسون

کامرون جکسون

شریک جوان // جکسون

لیام والز

لیام والز

عکاس // فریلنس

لیون گولر

لیون گولر

مدیر امنیتی // وینگمن

ساسی کاتچر

ساسی کاتچر

مدیر فناوری اطلاعات // WHU آنلاین

کامرون تاکر

کامرون تاکر

مدیر بازاریابی // وکوم

آنا مورگان

آنا مورگان

تمرین کننده // هیمان دیزاین

جومینا مارکت وابسته به گروه جومینا مرکز افزونه های کمیاب وب می باشد افزونه هایی از جمله : کامپوننت جوملا، ماژول جوملا، پلاگین جوملا، آموزش های کاربردی جوملا، بسته نصبی (وب سایت های آماده فارسی) می باشد.

تصویر-01
تصویر-02
تصویر-03
تصویر-04
تصویر-05
تصویر-06
17/02/20
قلم و کاغذ // لس آنجلس

جومینا مارکت وابسته به گروه جومینا مرکز افزونه های کمیاب وب می باشد افزونه هایی از جمله : کامپوننت جوملا، ماژول جوملا، پلاگین جوملا، آموزش های کاربردی جوملا، بسته نصبی (وب سایت های آماده فارسی) می باشد.

17/03/05
آشنایی با DGW // آستین، TX

جومینا مارکت وابسته به گروه جومینا مرکز افزونه های کمیاب وب می باشد افزونه هایی از جمله : کامپوننت جوملا، ماژول جوملا، پلاگین جوملا، آموزش های کاربردی جوملا، بسته نصبی (وب سایت های آماده فارسی) می باشد.

17/06/20
روز دیجیتال // آتلانتا، GA

جومینا مارکت وابسته به گروه جومینا مرکز افزونه های کمیاب وب می باشد افزونه هایی از جمله : کامپوننت جوملا، ماژول جوملا، پلاگین جوملا، آموزش های کاربردی جوملا، بسته نصبی (وب سایت های آماده فارسی) می باشد.

17/08/09
جهان اجتماعی 17 // نیویورک

جومینا مارکت وابسته به گروه جومینا مرکز افزونه های کمیاب وب می باشد افزونه هایی از جمله : کامپوننت جوملا، ماژول جوملا، پلاگین جوملا، آموزش های کاربردی جوملا، بسته نصبی (وب سایت های آماده فارسی) می باشد.

17/10/15
فستیوال // لس آنجلس

جومینا مارکت وابسته به گروه جومینا مرکز افزونه های کمیاب وب می باشد افزونه هایی از جمله : کامپوننت جوملا، ماژول جوملا، پلاگین جوملا، آموزش های کاربردی جوملا، بسته نصبی (وب سایت های آماده فارسی) می باشد.

17/12/27
همایش // نیواورلئان، LA

جومینا مارکت وابسته به گروه جومینا مرکز افزونه های کمیاب وب می باشد افزونه هایی از جمله : کامپوننت جوملا، ماژول جوملا، پلاگین جوملا، آموزش های کاربردی جوملا، بسته نصبی (وب سایت های آماده فارسی) می باشد.

مقاله پنهان
مقاله پنهان
بازخوانی نام تجاری
بازاریابی

بازخوانی نام تجاری

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند...

بازاریابی

تبلیغ هفته

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند...

تبلیغ هفته
طرح ریسپانسیو
بازاریابی

طرح ریسپانسیو

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند...

بازاریابی

محصول هدف

تیم مدیریت جومینا مارکت امیدوار است با تغییراتی در روند تغییر سیاست سایت و تغییر شکل ظاهری سایت رضایت مشتریان را جلب کند...

محصول هدف

دریافت روزنامه بازاریابی روز دوشنبه.